Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

17 tiêu chuẩn tiêm an toàn

Links >> Download Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỆNH VIỆN

Cập nhập về Gây mê Sản khoa

HỘI NGHỊ GÂY MÊ HỒI SỨC ASEAN LẦN THỨ 14

Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện

Thư ngõ

==> Welcome to Blog personal PT_GMHS. Tạo ra Blog này dùng để Cập nhật kiến thức mới về Y Khoa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tuyên truyền pháp luật - Chính trị - tôn giáo ..v v v. Administrator Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp về việc làm này. Vì mình không có (xiền) nên sài phiên Bản Free (miển phí),... thôi ! (kệ) cứ cập nhật thông tin liên tục, tới đâu thì tính tới đó,khi nào có (xiền) thì sử dụng phiên bản chính qui, bấy nhiêu chia sẽ cùng quí đồng nghiệp gần xa thông cảm nhé, tôi xin phép được tiếp thu và phát triển. thanks!


Email:luctranvan65@gmail.com