Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

HAPPY NEW YEAR 2009................................

AlBum Đoàn thanh niên Bệnh viện Cà Mau giao lưu tại Tp Cần Thơ

Tháng 12 năm 2008........... AlBum Đoàn thanh niên Bệnh viện Cà Mau giao lưu tại Tp Cần Thơ
...