Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Chân là nơi giun móc xâm nhập đầu tiên và nhiều nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét